İngilizcenin geleceği
İngilizcenin Geleceği

İngilizcenin Geleceği

İngilizce dili dünya çapında yaygındır: Her kıtada tanımakta ve öğretilmektedir.

İngilizce dünya çapında bir dildir: Okullarda İngilizce öğretmenleri tarafından öğretilmektedir. İlginç bir şekilde Fransızca, Latince veya Yunanca gibi diğer evrensel dillerden çok daha yaygındır.

Bu dünya çapındaki dilin ilginç bir yönü de, bugün Nijerya, Papua Yeni Gine, Karayipler ve Singapur’dakiler de dahil olmak üzere pek çok yerel kültürün, geleneksel sözcükleri ve grameri konuşma ve kullanma biçimlerinde farklılıklar yarattığını görmemizdir. Ayrıca, 100 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Afro-Amerikan İngilizcesi ve Spanglishin etkisinin arttığını görüyoruz. Bu sebeple, insan gelecek yıllarda İngilizcenin geleceğinin ne olacağını merak etmeye başlıyor.

Hiç kimse Latincenin ana dili olduğunu iddia etmez. Fakat, Latince hala hayatımızda günlük bir varlıktır. Latincenin Roman dillerinin temelini oluşturduğunu biliyoruz. Bu diller, bölgesel uyum ve devletin resmi diliyle oynamanın doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Küresel Bir Dil Olarak İngilizce

İngilizce, öncelikle dünya çapında ikinci dil olarak yaygın kullanımı nedeniyle küresel bir dil statüsü kazanmıştır. Bu olgu, İngiliz dilinin geniş kapsamlı etkisinin bir kanıtıdır. Dünya genelinde milyonlarca insan İngilizceyi sadece iletişim için değil aynı zamanda ekonomik, eğitimsel, akademik ve kültürel amaçlar için de benimsemekte ve konuşmaktadır.

İngilizcenin geleceğini etkileyen faktörler arasında, ikinci dil olarak İngilizcenin küresel erişimi, uluslararası iş görüşmeleri ve diplomasiden bilimsel araştırma ve üniversite akademisine kadar çeşitli alanlarda kendini göstermektedir. İnternetteki yaygınlığı, dünyadaki dijital içeriğin çoğunun İngilizce olması nedeniyle etkisini daha da artırmaktadır.

Bu dilsel hakimiyet, farklı kültürler, ülkeler ve toplumlar arasında iletişim ve işbirliği için bir köprü görevi gördüğü günümüzün birbirine bağlı dünyasında İngilizce öğretiminin ve yeterliliğinin önemini vurgulamaktadır.

Herhangi bir dil İngilizceyi geçecek mi?

İngilizce şu anda küresel bir lingua franca olarak baskın bir konuma sahip olsa da, öngörülebilir gelecekte herhangi bir dilin onu tamamen geçmesi olası değildir. İngilizce’nin iş dünyası, teknoloji ve diplomasi gibi çeşitli alanlardaki yaygın kullanımı, statüsünü sağlamlaştırmaktadır.

Ancak Mandarin, Çince ve İspanyolca gibi diğer diller de küresel önemlerini arttırmaya devam ediyor. Gelecekte birçok dilin bir arada var olduğu ve etkisini paylaştığı çok dilli bir dünya görülebilir, ancak İngilizce’nin öngörülebilir gelecekte önemli bir rol oynamaya devam etmesi muhtemeldir.

İngilizce Dili Uyum Sağlamaya ve Gelişmeye Devam Edecek mi?

O halde sorumuz şu: İngilizcenin adaptasyonu ve evrimi sonucunda daha fazla yabancı dilin ortaya çıkması kaçınılmaz mı? Belki de her biri kendine özgü kelime dağarcığına ve dilbilgisi kurallarına sahip, kökenleri İngilizceye dayanan çok daha fazla resmi dil olacaktır!

Açıkçası, günümüzün eğitim sistemi ve edebiyatı ile 1000 yıl öncesininki arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bugün internet sayesinde dilin doğru kullanımına ilişkin bir dünya bilgiye anında erişebiliyoruz.

Ancak bildiğimiz gibi, insanoğlu doğası gereği sürekli adapte olur ve eğer bir şeyin kendileri için daha iyi çalıştığını fark ederlerse, onu benimserler. Belki de gelecekte bir gün, çevirmenler gelecekteki dillerin izini İngilizcedeki doğuşlarına kadar süreceklerdir!

İngiliz Dilinin Değişen Yüzü

Hindistan’da konuşulan İngilizce ile İngiltere’de konuşulan İngilizcenin aynı olmadığını görmek için dünya gezgini olmaya gerek yok. Aynı şekilde, Nairobi’de konuşulan İngilizce de New York’ta konuşulan İngilizce ile aynı değildir.

 Hindistan’da, Hint İngilizcesi daha az yekpare hale gelmektedir, yani Bangalore’da konuşulan İngilizce Yeni Delhi’de konuşulandan biraz farklıdır. Yeni Delhi İngilizcesi temel olarak Hintçe’den etkilenir ve genellikle Hinglish olarak adlandırılırken, Bangalore İngilizcesi Kannada’dan (Bangalore’un yerel dili) etkilenmektedir. Genellikle Kanglish olarak adlandırılır. Şu anda Hindistan’da kullanılan birkaç İngilizce çeşidi bulunmaktadır. Bunların hepsi Amerikan İngilizcesinden çok İngiliz İngilizcesine yakın olsa da, son yıllarda genç öğrencilerin ve nesillerin Amerikanizm’e karşı artan bir eğilim gösterdiğini görüyoruz. Tüm varyasyonlarına rağmen, Hint İngilizcesi şüphesiz İngilizce olmaya devam etmektedir.

Kenya’da hem Swahili hem de İngilizce resmi dillerdir. Ancak Nairobi ve diğer kentsel bölgelerde Sheng olarak bilinen bir argo görüyoruz. Sheng’in Kenya pop kültürüyle güçlü bağları var ve bu argo gençlerin şifreli iletişim kurmasının bir aracı olarak ortaya çıktı. Örneğin Sheng’de pantolon için kullanılan kelime longi’dir ve İngilizce long kelimesinden türetilmiştir.

İngilizce ve İngilizcenin geleceği ile ilgili diğer makalelerimize BLOG bölümümüzden göz atabilirsiniz. İngilizce ile ilgili diğer makalelerimiz : İngilizce Çeşitleri, İngilizce Çeviri

Ayrıca, İngilizce dahil 102 dilde tercüme hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Firmamız tarafından yapılan çeviriler Ankara 41. Noterliğinde onaylanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İngilizce, İngilizcenin geleceği

İngilizce Çeviri
İngilizce Çeviri

İngilizce ve İngilizce Çeviri

İngilizce çeviri, İngilizce bir metni (kaynak dil) alma ve İngilizce olmayan bir metne (hedef dil) dönüştürme işlemidir. İnce ayrıntıları, nüansları, sektöre özgü dili ve meslekten olmayan ve birinci sınıf çevirmenin anladığından çok daha fazla sahne arkası bilgisini içerir ve profesyonel çeviriyi akıllıca bir karar haline getirir.

Genel olarak, çeviri genellikle diğer dillerden çevirmenin ana diline yapılmaktadır. Kısmen bir sanat ve kısmen bir bilim olarak kabul edilmektedir. Çünkü çevirmenler bir dizi özel çalışma ve zorlukla ilgilenmektedir. Açıkça görüldüğü gibi, çevirmenler bir çeviri şirketinin en büyük ve en önemli yönüdür.

İngilizce Çeviri ve Önemi

Yüzlerce yıldır insan iletişiminde temel bir rol oynamıştır. Makine çevirisi, son beş yılda insan çevirisine olan talebi artıran önemli dilsel özellikleri ele alma kabiliyetinde şu anda çok yetersizdir.

İngilizcenin siyasi, yasal ve tüm büyük iletişimler için kullanıldığı için dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olduğu düşünülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’daki çok sayıda şirket, dış pazara etkin bir şekilde girmek için belgelerinin ve web sitelerinin çevrilmesini istiyor.

İngilizce konuşulan pazarın çok geniş kapsamlı olduğu düşünülmektedir. Çünkü dünyadaki her kıtada konuşulmaktadır. Bu, İngilizce çeviriye muazzam bir statü kazandırdı. Bu nedenle, İngilizce çeviriye olan talep oldukça yüksektir (İngilizce dilinin içine ve dışına).

Küresel Dil Olarak İngilizce

İngilizce küresel bir dil olarak kabul edilmektedir. Biri dünyanın başka bir yerine seyahat ederse, büyük olasılıkla bölgelerinde bir yerde İngilizce işaretler ve reklamlar göreceklerdir. Yabancı şehirlerdeki çok sayıda otel ve restoran İngilizce menüler sunmaktadır. Bu, İngilizce dilinin giderek daha evrensel hale geldiğini göstermektedir. Bir dil evrensel hale geldiğinde, zengin bir statüye ulaştıkları anlamına gelmektedir. Bu da genellikle o dilde çeviri için artan bir talep anlamına gelmektedir.

İngilizce ve İngilizce çeviri artık dünyanın birçok ülkesinde özel bir rol üstlenmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki birçok şirket, içeriklerini önce İngilizce olarak üretmektedir. Ancak daha sonra diğer dillere çevirmektedir. Örneğin, Japonya merkezli bazı şirketler içeriklerini İngilizce olarak yazmayı ve daha sonra içeriklerini yirmiden fazla dilde almak için tıbbi çeviri hizmeti almayı tercih etmektedir.

Dünyada başka hiçbir dil bu statüye ulaşmamıştır. Bir ülkenin statü almak için bir dil seçmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları tarihsel geleneği, politik yararlılığı ve ayrıca daha ticari, kültürel veya teknolojik iletişimi içerir.

İngilizce Çeviri ve Hedef Dil

Hedef Dil Nedir?
Hedef dil, bir çeviri sürecinin son dilidir. Son ürünün sahip olacağı dildir.

Hedef dil, çevrilecek orijinal metin olan kaynak metinden farklıdır. Hedef dil, kaynak metnin çevrildiği dildir.

Yabancı Bir İşletme İngilizceye Çevrilmeli midir?

Birçok işletme, içeriklerini İngilizceye çevirmeleri gerekip gerekmediğini merak ediyor. Dünya hakkında birçok bilgi siyaset, medya ve küreselleşme için ABD’nin etrafında döndüğünden, bir işletme İngilizce çevirisi olmasaydı büyük bir pazarı dışarıda bırakıyor olurdu.

Yasal çeviriler, yerel yasaların ve mahkeme sistemlerinin ülkeden ülkeye ve hatta bölgeden bölgeye ne kadar farklı olabileceğinden dolayı kesin bir hedef dil gerektirir.

Bir yandan, İngilizce yazmak, çok daha geniş bir kitleye iş maruziyeti sunacaktır. Öte yandan, bir şirketi çok daha fazla sayıda web sitesiyle rekabete sokacaktır. Bu, işletmelerin son derece rekabetçi bir pazara girmeye hazır olmaları gerektiği anlamına gelir. Bir işletmenin amacı, aldıkları müşteri trafiği miktarını artırmaksa, profesyonel İngilizce çeviri ideal bir seçenektir.

Çevirinin Zorlukları

İngilizceyi çevirmek zordur; bunun bir nedeni deyimlerle dolu olmasıdır. Bir deyim, anlamı bireysel kelimelerinin birleşik anlamlarından anlaşılamayan sabit, ayırt edici ve genellikle renkli bir ifadedir.

Ana dili İngilizce olmayan çevirmenler, hedef dil olarak İngilizce üretmeye çalıştıklarında, bu metinleri zor, deyimsel dile çeviremeyebilirler. Bunun nedeni, İngilizce deyimler hakkındaki bilgilerinin anadili İngilizce olan biri kadar doğal olarak iyi olmamasıdır. Bunun temel nedeni, anadili İngilizce olan birinin deyim bilgisinin büyük ölçüde kendi kültürüne dayanmasıdır.

Dünyada binlerce çevirmen olabilir ancak bunların sadece bir kısmı şunları üretebilir:

Profesyonel kalite
Kesin doğruluk ve
Kültürel açıdan sağlam çeviriler
Hiçbir makinenin insan akıl yürütmesinin yerini alamayacağı düşünülmektedir. Bu, makine çevirisinin insan çevirisinin evrimine asla yetişemeyeceği anlamına gelmektedir. İngilizce çeviri, İngilizce bir metni (kaynak dil) alma ve İngilizce olmayan bir metne (hedef dil) dönüştürme işlemidir. Çünkü, dil ve iletişim her zaman karmaşık kalacaktır.

İngilizce Çeviri Talebi

Çok yaygın olarak konuşulduğu ve okunduğu için, İngilizce çeviri talebi doğal bir sonuçtur. İngilizce çeviri özellikle edebiyat dünyasında toplanmaktadır. Bu günlerde, çoğu yazar kitaplarının İngilizce çevirisinin yapılmasını sağlamaktadır. Böylece yaygın olarak dağıtılıp, okunabilmektedir. Günümüzde kitaplar birçok dilde yazılmış olsa da, İngilizce çevirinin küresel başarı için bir gereklilik olduğu düşünülmektedir.

Yabancı sinema söz konusu olduğunda İngilizce çeviri de tırmanıyor. Farklı dillerdeki filmlerin çoğu, izleyicinin filmdeki diyalogları ve eylemleri anlaması için İngilizce altyazı sunmaktadır.

İngilizce çeviri / İngilizce tercüme ihtiyaçlarınız için web sitemiz üzerinden belge/belgelerinizi bize göndererek teklif alabilirsiniz. Ayrıca web tasarım ihtiyaçlarınız var ise BSİ WEB Tasarım web sitenizi yapsın, biz çevirelim.

WhatsApp
Sorunuz mu var ?
Ankara Çeviri Bürosu
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?