Rusça Çeviri

Profesyonel Rusça çeviri / Rusça tercüme hizmetleri, bir belgeyi, web sitesini ve diğer içeriği Rusçaya çevirmeniz gerektiğinde en iyi seçenektir. Dil zengin bir tarihe sahiptir. Dünya çapında 150 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Aynı zamanda öğrenmesi en zor dillerden biridir, o zaman neden profesyonel yardım almıyorsunuz?

Profesyonel Rusça Çeviri Hizmetleri

Profesyonel bir Rusça çevirmen tutmanız gerekmesinin birçok nedeni olabilir. Belki de tıp, hukuk veya bilim alanında bir uzman arıyorsunuz. Doğru çevirinin gerekli olduğu herhangi bir alan. Böylece şirketiniz ürünlerini Rusya’daki potansiyel müşterilerle iletişim kurarken hata yapmadan pazarlayabilir.

Rusça çevirmenler bir dizi deneyim, nitelik ve beceriye sahiptir. Rusça konuşan bir çevirmen, Rusçadan Türkçeye veya diğer dillere çeviri yapabilen bir profesyoneldir. En iyi Rusça çevirmen, Kiril alfabesindeki metinlerin diğer dillere nasıl çevrildiğini bilen ve farklı belge türlerini okuma ve yorumlama yeteneğine sahip bir kişidir. Tüm çevirmenlerin her iki dilde de yetkin olmaları gerekir. Ancak çeviri veya sözlü çeviri alanında derece veya diploma gibi ek bir yeterliliğe sahip olanlar da vardır.

Profesyonel Rusça çeviriler, ürününüzün Rusya pazarında iyi temsil edilmesini sağlamanın en iyi yoludur.

Rus dilinin tarihinden

Rus dili bir Hint-Avrupa dilidir ve daha büyük Balto-Slav kolunun bir parçası olan Doğu Slav dil ailesine aittir. Dünyada en çok konuşulan dillerden biridir. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler ‘in altı resmi dilinden biridir. Aslında, Rusça dünya çapında 260 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Rusça, Mandarin Çincesi, İngilizce, Hintçe, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Bengalcenin ardından dünyanın sekizinci en popüler dilidir.

Rus dili, tarihi boyunca diğer birçok dilden etkilenmiştir. Dil, önümüzdeki iki yüzyıl boyunca Eski Doğu Slav lehçelerinden bugün Standart Rusça olarak bildiğimiz şey haline geldi.

Rusya’nın tarihi, Cyril adında bir keşiş tarafından “Glagolitic alfabesi” adlı bir el yazmasında ilk kez kaydedildiği MS 862’ye kadar uzanıyor. Eski Doğu Slavca’nın yazılı örnekleri 10. yüzyıldan itibaren kanıtlanmıştır.

Rusya’da basılan ilk kitap 1564’te yayınlandı. Çek ve Slovakça ile yakından ilişkili olan Eski Kilise Slavcasında yazıldı. Bu süre zarfında, yazım veya telaffuz için standartlaştırılmış kurallar yoktu. Sadece 1710’da Büyük Peter, Polonya yazım kurallarına dayanan yazım ve telaffuz kurallarına sahip bir Bilimler Akademisi kurdu.

Rus ve diğer Slav dilleri arasındaki en belirgin fark, Rus dili metinlerinin yazılmasında kullanılan Kiril alfabesidir. Bu alfabe eski Yunan alfabesine dayanmaktadır. Ancak çeşitli Slav lehçelerinin konuşmacılarının kendi dillerini okumalarını ve yazmalarını kolaylaştırmak için zaman içinde yapılan küçük değişikliklerle.

Rusça çevirileri İngilizce konuşan insanlar için zorlaştıran Rus dilinin özellikleri

Rus dili, Yunan alfabesinden türetilen Kiril alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Kiril yazısı, Bizans egemenliği altına girdikten sonra Eski Kilise Slavları için yeni bir yazı sistemi geliştiren Bizans rahipleri tarafından 988 yılında uyarlanmıştır. Rusça, Kiril alfabelerini kullanan diğer dillerde bulunmayan sesleri temsil etmek için ek karakterlerle birlikte hem Latin hem de Yunan alfabelerinden bazı harfler kullanır. Bazı harflerin bir kelime içindeki konumlarına bağlı olarak farklı formları vardır (ilk, orta veya son). En iyi Rusça çevirmen, Kiril dilindeki metinlerin diğer dillere nasıl çevrildiğini bilen bir kişidir.

Rusça telaffuz, ana dili İngilizce olanlar için zor olabilir. Çünkü İngilizcede bulunmayan birçok ünsüz kümesi ve sesli harf kombinasyonu bulunmaktadır.

Rus Alfabesi

Rus alfabesi 33 harf içerir. 21 ünsüz (б = b), 8 sesli harf (а = a), 2 yarı sesli harf (в = v) ve 10 eş anlamlı (ц, ч). Ek olarak, alışılmadık telaffuza sahip iki harf vardır: ь ve ъ. Bu harflerin İngilizcede eşdeğer bir sesi yoktur. Ancak, Rus alfabesinin bir parçası olduklarından, Rusçayı akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsanız, onları doğru telaffuz etmeyi öğrenmeniz gerekir. İşte Rus alfabesinden alışılmadık telaffuzlara sahip kelimelerin bazı örnekleri

“й” harfi yes veya yo-yo’da y gibi ses çıkarır;

Rus alfabesinde, Rus dilinde kullanılmayan bir “Ь” (Yery) harfi vardır. Aslında, alfabenin bir harfi olarak bile değil, bir işaret olarak kabul edilmektedir. Bu işaret, önceki sesli harf sesinin yumuşak olarak telaffuz edilmesi gerektiğini belirtmek için kullanılmaktadır.

“ы” harfi ([ɨ] olarak telaffuz edilmektedir) Rus alfabesinde bir ünsüzdür. Hem yerli hem de ödünç kelimelerde görünür, ancak Rus Kiril alfabesinin bir parçası değildir. Yabancı kelimelerde, genellikle /i/ olarak telaffuz edilir. Ancak bazı durumlarda, konuşmacının aksanına veya lehçesine bağlı olarak [ɪ] (İngilizcede olduğu gibi) olarak telaffuz edilebilmektedir.. Bazı durumlarda, bir sesli harfi ([i]) bile temsil edebilmektedir..

“ы” harfi ilk olarak Udmurtlarla yakından ilişkili olan Komi-Permyaks tarafından kullanılmıştır. Bu mektup daha sonra bugün artık kullanmayan Finno-Ugric halkı tarafından ödünç alındı.

Rusça, Bulgarca, Çekçe, Lehçe ve Slovakça gibi diğer Slav dilleriyle birçok özelliği paylaşır. Bununla birlikte, Rusça ve diğer Slav dilleri arasında da birçok fark vardır.

Rusça çeviri ihtiyaçlarınız için tek yapmanız gereken bizden fiyat teklifi almanız. Rusça çeviri hizmetimiz bahse konu dili anadil seviyesinde bilen ve profesyonel Rusça yeminli tercümanlarımız tarafından verilmektedir. Belge veya resmi evraklarınızın Rusça çeviri işlemi tamamlanıp, noter onayı işleminden sonra Çankaya Kaymakamlığı‘ndan Apostil işlemini yaptırabilir veya sizin adınıza biz yaptırabiliriz.