Tez Çevirisi
Tez Çevirisi

Sizlere bu yazımızda tez çevirisi ve tezin ne olduğundan bahsedeceğiz.

“Tez,” genellikle akademik bir çalışmanın sonucu olan yazılı bir belge veya metni ifade eder. Tezler, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki öğrenciler tarafından tamamlanan önemli araştırma projelerinin sonuçlarını, bulgularını ve analizlerini içeren yazılı dokümanlardır. Tezler, bir öğrencinin belirli bir konuda uzmanlık kazandığını göstermeye yönelik bir araştırma çalışmasının ürünüdür.

Tezler genellikle aşağıdaki bölümleri içermektedir:

 1. Giriş: Tezin amacını, araştırma sorularını, hipotezleri ve çalışmanın genel bağlamını tanımlar.
 2. Literatür İncelemesi: Daha önce yapılan benzer çalışmaları ve ilgili literatürü ele alır. Bu bölüm, araştırmanın mevcut bilgiye nasıl katkı sağladığını açıklar.
 3. Yöntem: Araştırmanın nasıl yapıldığını, verilerin nasıl toplandığını, analiz yöntemlerini ve kullanılan araçları açıklar.
 4. Bulgular: Araştırmanın sonuçlarını ve elde edilen verileri sunar.
 5. Tartışma: Bulguların yorumlanması, araştırmanın sınırlamaları, önemi ve gelecekteki araştırmalara yönelik önerileri içerir.
 6. Sonuç: Tezin ana noktalarını özetler ve çalışmanın sonuçlarını genel bir çerçevede sunar.
 7. Referanslar: Kullanılan kaynakların listesini içerir.

Tezler, öğrencinin araştırma yeteneklerini ve bilgi birikimini gösteren önemli bir akademik çalışmadır. Tezler, öğrencilerin derecelerini tamamlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda yeni bilgiye katkıda bulunan ve akademik topluluğa katkı sağlayan çalışmaları teşvik eder.

Tez Çevirisi Nedir?

“Tez çevirisi,” bir tezin, öğrencinin ana dilinden farklı bir dile çevrilmesi anlamına gelir. Tez çevirisi, özellikle uluslararası akademik topluluğa katkıda bulunmayı amaçlayan öğrenciler veya araştırmacılar için önemlidir. Bir tezi başka bir dile çevirmek, o tezin daha geniş bir kitle tarafından anlaşılabilir ve erişilebilir olmasını sağlar.

Tez çevirisinde aşağıdaki adımlar genellikle takip edilir:

 1. Dil Yetkinliği: Tez çevirisini yapacak kişi, hem kaynak dili hem de hedef dili iyi bilmelidir. Hem kaynak dilindeki metni anlamak hem de hedef dilinde doğru ve anlamlı bir çeviri yapabilmek önemlidir.
 2. Çeviri Süreci: Tezin her bölümü sırasıyla çevrilmelidir. Giriş, literatür incelemesi, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri ayrı ayrı çevrilmelidir. Bu aşamada, özgün metni korurken hedef dilin dil ve gramer kurallarına uyulmalıdır.
 3. Revizyon: Çevirinin ardından, çeviri yapılacak tez üzerinde bir gözden geçirme süreci gerekli olabilir. Bu, çevirinin hatalarını ve eksikliklerini düzeltmeyi içerir.
 4. Akademik Terimler ve İfade: Özellikle akademik tezlerde kullanılan özel terimler ve ifadeler, doğru bir şekilde çevrilmelidir. Bu, tezin bilimsel doğruluğunu korumak için önemlidir.
 5. Kaynakça ve Referanslar: Çeviri sırasında, kaynakça ve referansların hedef dile uyarlanması ve uygun biçimde düzenlenmesi gerekebilir.
 6. Doğrulama: Çeviri tamamlandıktan sonra tez, orijinal metinle karşılaştırılmalı ve her iki metin arasındaki uyumsuzluklar düzeltilmelidir.

Tez çevirisi, öğrencilerin veya araştırmacıların çalışmalarını daha geniş bir uluslararası kitleye ulaştırmalarına yardımcı olur. Bu, bilimsel katkıları daha fazla kişiye ulaştırabilir ve akademik işbirliği için olanaklar sağlayabilir.

Tez Çevirisi Neden Önemlidir?

Tez çevirisinin gerekli olması ile ilgili nedenler:

 1. Uluslararası İletişim: Bir tez, öğrencinin veya araştırmacının belirli bir konuda yaptığı çalışmanın sonuçlarını ve bulgularını içerir. Bu çalışmalar uluslararası bilim topluluğu için önemli olabilir. Tez çevirisi, bu bilgileri daha geniş bir uluslararası kitleye ulaştırmak için gereklidir. Farklı dilleri konuşan bilim insanları, bu çeviriler aracılığıyla bu çalışmaları inceleyebilirler.
 2. Akademik İlerleme: Bazı öğrenciler veya araştırmacılar, tezlerini yabancı bir dilde sunma gerekliliği ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda, tez çevirisi, bu gerekliliği yerine getirmelerine yardımcı olur.
 3. Bilimsel Katkı: Tezler, yeni bilgi ve araştırma sonuçları içermektedir. Bu bilgiler, farklı dillerdeki araştırmacılar tarafından kullanılabilir hale getirildiğinde, bu yeni bilgi daha fazla bilimsel çalışmaya ilham verebilir ve bilimsel topluluğa katkı sağlamaktadır.
 4. Akademik İşbirliği: Tez çevirileri, farklı ülkelerden veya kültürlerden gelen araştırmacılar arasındaki işbirliğini teşvik edebilir. Ortak bir dilde sunulan çalışmalar, farklı araştırmacı gruplarının işbirliği yapmalarını kolaylaştırır.
 5. Üniversite ve Akademik Kurumların İhtiyaçları: Üniversiteler ve akademik kurumlar, kendi öğrencilerinin ve araştırmacılarının çalışmalarını başka dillerde yayınlamalarını veya sunmalarını isteyebilirler. Bu, akademik yayınlar ve uluslararası işbirliği için önemlidir.

Sonuç olarak, tez çevirisi, akademik çalışmaların uluslararası düzeyde tanıtılması, paylaşılması ve işbirliği yapılmasına yardımcı olan bir süreçtir. Bu nedenle tezlerin farklı dillere çevrilmesi, bilimsel iletişimi ve bilimsel toplulukların etkileşimini artırır.

Tez çevirisine ihtiyaç duyduğunuz takdirde tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçip, fiyat teklifi almak. Çevirileriniz akademik alanda uzman tercüman kadromuz tarafından yapılmaktadır. Noter onaylı tez çevirileriniz Ankara 41. noterliği tarafından onaylanmaktadır.

Akademik Çeviri
Akademik Çeviri

Akademik çeviri akademisyenler ve öğrenciler için üst düzeyde bilim dili kullanılarak yapılan çeviri olarak adlandırılmaktadır.

Ankara, İstanbul başta olmak üzere akademisyenlerin ve üniversitelerin çok olduğu şehirlerde daha fazla ilgi görmektedir. Üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri gibi akademi camiasından birçok insan araştırmalarını, yayınlarını ve teknik makale tercümelerini uluslararası dergilerde yayınlamakta istemekte bunun için İngilizce başta olmak üzere tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar. En çok ihtiyaç duyulan diğer tez, makale çeviri hizmetleri başta İngilizce olmak üzere birçok dilde yapılmaktadır.

Akademik Çeviri Nasıl Yapılmaktadır?

Bu tip teknik çeviriler hata kabul etmeyen bir çeviri türüdür. Bu sebeple çeviri çok dikkatli ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Bunun için çeviri konusunda ciddi bir araştırma yapmak ve eğitim almak gereklidir. Günümüzde akademik olarak en fazla çeviri yapılan dil İngilizce olduğundan İngilizce akademik çeviri temel alınarak çeviri tekniklerine çalışılmalıdır.

Prestijli ve hakemli dergiler ilk başvuru aşamasında makalenin dil kalitesine çok dikkat etmektedir. Öyle ki dil dolayısıyla akademisyenin anlatmak istediği konu tam olarak verilmemiş ise bu bilimsel olarak yanlışlıklara götürebilmektedir. Çünkü bir makale yayınlandıktan sonra artık sadece o akademisyeni ilgilendirmez. Ona atıfta bulunan diğer tüm akademisyenleri de ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, makalenin içerisinde anlatılan kadar bunun yabancı dilde nasıl anlatıldığı veya yabancı dile nasıl tercüme edildiği de önemlidir. Buna örnek, bu tekniklerle çevrilen kitap veya makaledir.

Her ne kadar makaleniz içerik olarak güçlü olmuş olsa da, içeriğiniz hedef dilde anlaşılır ve doğru olmadıktan sonra dergiler tarafından reddedilebilmektedir. Bunun önüne geçmek için çevirinizin son okumasında yani proofreading işleminde belli başlı noktalara dikkat ederek çeviri işlemini gerçekleştirmekteyiz.

Fiyat Teklifi Alın

Tez ÇevirisiYüksek Lisans Tezi ÇevirisiAkademik Makale ÇevirisiKitap – Dergi ÇevirisiAraştırma Yazıları Çevirisi
Araştırma Raporu ÇevirisiSunum ÇevirisiÖdev – Proje ÇevirisiBildiri ÇevirisiÖzet Çevirisi (Abstract Çevirisi)

Tabloda belirtiğimiz türler gibi pek çok akademik çeviri alanında akademik çeviri hizmetimizden yararlanmak için  Ankara Çeviri Bürosu ana sayfasından dosyanızı yükleyip bize göndermeniz yeterli olacaktır. Çeviri işleminiz tamamlandıktan sonra ulusal akademik dergilerde gönül rahatlığıyla yayınlatabilirsiniz.

WhatsApp
Sorunuz mu var ?
Ankara Çeviri Bürosu
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?