Türkmence ve Türkmence Çeviri

Sizlere bu yazımızda Türkmence ve Türkmence çevirinin ne olduğundan bahsedeceğiz.

Türkmence Dili Nedir?

Türkmence, Türk dilleri ailesine ait olan bir dildir. Genellikle Orta Asya’da, özellikle Türkmenistan, Afganistan, İran ve Türkmen diasporası bulunan diğer ülkelerde konuşulur. Türkmence, yaklaşık 5 milyon insan tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır.

Türkmence Dili Tarihi

Türkmence, tarihsel olarak Orta Asya’da yaşayan Türkmenler tarafından konuşulurdu. Bu dil, yazılı bir gelenekten yoksundu ve sözlü iletişim yoluyla aktarılırdı. Ancak, 20. yüzyılın başlarında Sovyet etkisi altındaki Türkmenistan’da Türkmenceye Latin alfabesi temelinde bir yazı sistemini benimsemek için çaba harcandı. Bu yazı sistemi, 1928’de resmi olarak kabul edildi ve 1940’ta Kiril alfabesine geçiş yapıldı. 1991’de Türkmenistan bağımsızlığını kazandığında, Türkmenistan hükümeti Latin alfabesine geri dönmeye karar verdi ve bu geçiş 1999’da tamamlandı.

Türkmence Dili Alfabesi

Türkmence, Latin alfabesi ile yazılan bir dildir. Ancak bu alfabede bazı özel karakterler ve harf birleşimleri bulunur. Türkmence alfabesi şunlardan oluşur:

 1. A, B, Ç, D, E, Ä, F, G, H, I, J, Ž, K, L, M, N, Ň, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, W, Y, Ý, Z

Türkmence Dilbilgisi

Türkmence, diğer Türk dilleri gibi, genellikle öznenin sona geldiği bir SOV (Özne-Fiil-Nesne) dil yapısına sahiptir. Ayrıca, Türkmence’de 6 adet durum (ayrık, yönelme, gözlem, belirtme, sona erme, bulunma), 7 adet çekimli zamir, çok sayıda isim durumu (çoğul, birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum, yer durumu vb.) ve birçok fiil çekimi bulunur.

Türkmence Dilinin Kültürel Önemi

Türkmence dili, Türkmenistan’ın resmi dili olmasının yanı sıra, Türkmen kültürünün ve kimliğinin önemli bir parçasıdır. Türkmence, edebiyat, müzik, halk hikayeleri ve geleneklerin ifade edildiği bir araçtır. Ayrıca, bu dil, Türkmen halkının tarihini, inançlarını ve değerlerini korumak ve iletmek için kullanılır.

Türkmence Çeviri

Türkmence çeviri yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Kaynak metnin doğru anlaşılması: Türkmence ve Türkçe dilleri arasında bazı benzerlikler olsa da, her iki dilin de kendine özgü özellikleri vardır. Bu nedenle, kaynak metnin doğru anlaşılması için çevirmenin hem Türkçeye hem de Türkmenceye hakim olması gerekir.
 • Hedef kitleye uygunluk: Çeviri yapılan metnin hedef kitlesi dikkate alınarak, çevirinin anlaşılır ve akıcı olması gerekir.
 • Doğruluk ve tutarlılık: Çeviri yapılırken, kaynak metinde yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı bir şekilde aktarılması gerekir.
 • Teknik terminolojinin doğru kullanımı: Çeviri yapılan metin teknik bir içerik içeriyorsa, teknik terminolojinin doğru kullanılması büyük önem taşır.
 • Yazım ve dil bilgisi kurallarına uyulması: Çeviri yapılırken, yazım ve dil bilgisi kurallarına uyulması gerekir.

Türkmence tercüme yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır:

 • Kaynak metnin türü: Çeviri yapılacak metnin türüne göre çevirmenin dikkat etmesi gereken hususlar değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir teknik metnin çevirisi yapılırken, teknik terminolojinin doğru kullanılmasına daha fazla dikkat edilmesi gerekir.
 • Hedef metnin amacı: Çeviri yapılan metnin amacı da çevirmenin dikkat etmesi gereken bir husustur. Örneğin, bir reklam metninin çevirisi yapılırken, hedef metnin hedef kitleye hitap etmesi ve mesajı etkili bir şekilde iletmesi gerekir.
 • Çeviri sürecinin yönetimi: Çeviri sürecinin iyi yönetilmesi, çevirinin kaliteli ve zamanında teslim edilmesini sağlar. Bu nedenle, çeviri yapılacak metnin kapsamı, teslim tarihi ve maliyet gibi hususlar önceden belirlenmelidir.

Türkmence çeviri yaparken bu hususlara dikkat edildiği takdirde, kaliteli ve doğru bir çeviri elde edilebilir.

Türkmence Tercüme Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Çeviri yapılacak metni birkaç kez okuyun ve anlamını tam olarak kavrayın.
 • Kaynak metinde kullanılan terim ve ifadelerin anlamlarını araştırın.
 • Hedef metnin hedef kitleye uygun bir dilde yazılmasını sağlayın.

Türkmence çeviri konusunda profesyonel yardım almak istiyorsanız, alanında uzman tercüme büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkmenistan’dan almış olduğunuz belgeleriniz apostilli olmalıdır. Türkmenistan makamları tarafından apostil yapılmamış evraklarınızı Türkmenistan Büyükelçiliği‘nde tasdik şerhi yapılmalıdır. Daha sonra çeviri işlemi yapılıp noter onayı yapılabilmektedir.