Korece Çeviri

Korece Çeviri ve Korece

Kore mirasına sahip Amerikan vatandaşlarının sayısı nedeniyle bir miras dili olarak listelenmiştir. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler’in onaylamamasına rağmen nükleer silahları test ettikten sonra 2003 yılında elle tutulur bir tehdit olarak ilan edilmiştir.

Dilbilimsel Bağlılık ve Korece Çeviri

Bir dil yalıtımı olarak sınıflandırılmasına rağmen, Korece’nin kökenini açıklamak için birçok teori önerilmiştir. Bunlardan en önemlisi, Korece’yi, Sibirya’nın Türkçe, Moğolca ve Tunguzca (örneğin Mançu) dillerini içeren bir aile olan Orta Asya’nın Altay dillerine bağlar. Diğerleri, Ural dillerinin (Macarca ve Fince) ve Japonca’nın bu makro aileye dahil edilmesini savunacaktır. Kesin olarak kanıtlanmamış olsa da, bu ilişki çoğu Koreli dilbilimci tarafından kabul edilmektedir. Batılı dilbilimciler tarafından da muhtemel görülmektedir. Rakip teori, Korece’yi güney Hindistan’ın Dravid dilleriyle veya Avustronezya dilleriyle ilişkilendirmektedir.

Korece’nin dilsel bağlılığını belirlemek, Japonca ve Çince dilleriyle uzun bir temas geçmişi nedeniyle karmaşıktır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Korece bu dillerin her biriyle belirli dilsel özellikleri paylaşır.

Dil Varyasyonu

Resmi olarak, Kore’de Korece’nin iki standart çeşidi vardır. Güney Kore’deki Seul lehçesi ve Kuzey Kore’deki Phyong’yang lehçesi. Lehçeler, her ülkenin ulusal dil politikası tarafından ayırt edilmektedir.

Bölgesel lehçeler kabaca il sınırlarına karşılık gelmektedir. Bu nedenle, Güney Kore bölgesel lehçeleri Kyonsang, Chungchong, Cholla ve Cheju Adası’dır. Kuzey Kore bölgesel lehçeleri Hamkyong, Pyongan, Hwanghae’dir. Bazı lehçeler karşılıklı olarak kolayca anlaşılabilir değildir.

Kore dili, Altay olarak bilinen, Türkçe, Moğolca ve Japonca’yı içeren, erken Kuzey göçlerini ve ticaretini öneren bir Kuzey Asya dilinin bir parçasıdır. Korece de Çince’den büyük ölçüde etkilenmiştir. Ancak 16. yüzyılda kendi yazı sistemini benimsemiştir.

Tarih

Korece, dünyanın en yanlış anlaşılan ve yanlış temsil edilen dilleri arasındadır, çünkü kökenleri belirsizdir ve devam eden bilimsel tartışmaların konusu olmaktadır. Kanıtlar, Korece ve Japonca’nın, Türkçe ve Moğolca’yı da içeren Altay dil ailesine ait olduğunu göstermektedir. Çince, tamamen farklı bir dil ailesine ait olmasına rağmen, Korece’yi büyük ölçüde etkilemiştir. Birçoğu dilin tek bir kültürel kaynaktan ortaya çıktığına inanmaktadır. Ancak bugünün Kore halkı tek bir homojen ırktan gelmediği gibi, bugünün Kore dili de tek bir dilden evrimleşmemiştir. Eski zamanlarda Kore yarımadasını dolduran çeşitli gruplar, altıncı ila on dördüncü yüzyılın birleşmeleri sırasında tek bir dille homojen bir halk halinde birleşmiştir. On beşinci yüzyıla gelindiğinde, Korece şimdi bildiğimiz dil olarak ortaya çıkmıştır.

Modern Kore Yazısı

Modern Kore yazı sistemi han’gul, 1443 yılında belki de Yi Hanedanlığı’nın (1392-1910) en büyük hükümdarı olan Kral Sejong döneminde tasarlandı. Han’gul’dan önce, diğer Kore senaryoları, Korece sesleri temsil etmek için karmaşık bir Çince karakter sistemi kullanıyordu. Ancak Çince ve Korece arasındaki farklar nedeniyle, Çince karakterler Korece konuşmayı yeterince gösteremedi. Dahası, sadece seçkinler Çince öğrenmek için gereken zamanı karşılayabilirdi. Bu yüzden Kral Sejong (1397-1450) hem daha verimli hem de sıradan insanlar için daha erişilebilir bir fonetik senaryonun icadını görevlendirdi. Şimdiye kadar tasarlanmış en bilimsel alfabelerden biri olarak tanımlanan han’gul, 24 harften oluşmaktadır. 14 ünsüz ve 10 ünlü. Bu harflerin kombinasyonları 5 çift ünsüz ve 11 dipthong’u temsil etmektedir. 2, 3 veya 4’lü kümeler halinde gruplandırılmış harfler, heceler ve kelimeler oluşturmaktadır. Han’gul’un icadı, Kore kültürü tarihinde büyük bir başarıya işaret etmektedir. Çünkü dünyadaki en yüksek okuryazarlık oranlarından birine katkıda bulunmuştur.

Korece Gramer

Çeşitli gramer formları, Korelilerin geleneksel olarak saygı gösterme ve alma konusundaki yüksek değerini ortaya koymaktadır. Korece fiillerin, bir konuşmacının diğerine göre daha düşük, eşit veya üstün durumunu belirtmek için çeşitli biçimleri vardır. Koreliler şimdi sadece birkaç saygılı stil kullanmaktadır. Orta sınıfın büyümesini ve daha fazla toplumsal eşitliği yansıtan bir değişikliktir.

Modern Korece hala Çin’in yüzyıllar boyunca derin etkisini yansıtmaktadır. Korece kelime dağarcığının yaklaşık yarısı, çoğunlukla Konfüçyüs klasikleri aracılığıyla Çince’den türetilen kelimelerden oluşmaktadır. Bugün Güney Koreliler genellikle Çince’den türetilen kelimelerin Çince karakterlerle yazıldığı, Korece kelimelerin ise han’gul dilinde yazıldığı hibrit bir yazı sistemi kullanmaktadır. (Kuzey Koreliler Çince karakterleri tamamen ortadan kaldırdılar ve hatta han’gul’da Çince kelimeler yazdılar.) Kelime ödünç alınmasına rağmen, Korece, ses ve cümle yapısı bakımından Çince’den tamamen farklıdır.

Korece Tercüme için Teklif Alın

Korece çeviri (Korece Tercüme), Korece ardıl çeviri ve Korece simultane çeviri ihtiyaçlarınız için bizden teklif alabilirsiniz. Korece tercüme işlemi anadil seviyesinde ve profesyonel yeminli tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Korece çeviri işlemi yapılıp, noter onayı işleminden sonra Çankaya Kaymakamlığı‘ndan Apostil işlemini siz ya da sizin adınıza biz gerçekleştirebiliriz.