Diploma Çevirisi

Diploma çevirisi nedir? – Diploma çevirisi kim tarafından yapılmalıdır? – Noter onayı işlemi gerekli midir?

Diploma Çevirisi Nedir?

Eğitimini tamamladığınız kurum tarafından eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde düzenlenip verilmektedir. Buna ek olarak, eğitimini tamamladığınız meslek dalının size kazandırdığı unvanı da belirtmektedir. Bu da sizin, kendi alanınızdaki meslek dalında çalışabilme yetkisini elde ettiğinizi göstermektedir. Diploma çevirisi önemli bir çeviri türüdür.

Diploma denklik belgesi (okul tanıma belgesi) almak isteyenlerin yapması gereken öncelikli bir işlemdir. Denklik belgesi almak için Yurtdışında eğitim aldığınız kurum tarafından düzenlenen diplomalarınızın, Türkiye’deki eğitim kurumlarının diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Veyahut yurtdışında bir eğitim kurumunda eğitim (üniversite, lise gibi) görmek istiyorsanız, ülkemizde aldığınız eğitimi ve bu eğitimi başarıyla tamamladığınızı gösteren diplomanızın da noter onaylı çevirisini yaptırmanız gerekmektedir.

Kim tarafından yapılmalıdır?

Diploma çevirisi, çeviri bürosu aracılığıyla yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından yapılmayan tercümelerin noterde onayı işlemi yapılamaz. Noter tarafından onaylanmayan çeviriler de, kaymakamlığın onayını alamadığı için, kaymakamlık apostil işlemlerini tamamlayamaz. Ayrıca, bahse konu çeviride yeminli tercümanın imzası ve çeviri bürosunun kaşesi bulunmalıdır.

Diploma tercümesi, resmi belge olduğu için noter onaylı ve yeminli tercüme yapılmak zorunda olduğundan tercümeyi kendiniz yapamazsınız.

Noter onayı gerekli midir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi resmi bir belge olduğundan ister ülkemizde, isterse de yurtdışında kullanılmak üzere olsun çeviri noter onaylı olması gerekmektedir.

Nelere dikkat edilmelidir?

Çeviriyi yapan çevirmen, çeviri konusu olan belgenin üzerinde bulunan isim, tarih, not gibi bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde çevirmelidir. Kişinin mezun olduğu okulun ismi orijinal belgede yer aldığı gibi yazılmalıdır. Aynı şekilde diploma sahibinin ismi de yine orijinal belgede olduğu gibi eksiksiz bir şekilde yer almalı ve herhangi bir kısaltma kullanılmamalıdır. Yurt dışındaki okullarda bulunan fakültelerin ve bölümlerin isimleri her ülke özelinde değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeple, ihtiyaç halinde diplomayı veren kurum hakkında araştırma yapmak gerekebilmektedir.

Bahse konu çeviri hizmetine ihtiyaç duyduğunuz takdirde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çeviri işlemi tamamlanıp, noter onayı işleminden sonra Apostil işlemini Çankaya Kaymakamlığı‘ndan yapabilirsiniz.