İngilizce Çeviri

İngilizce ve İngilizce Çeviri

İngilizce çeviri, İngilizce bir metni (kaynak dil) alma ve İngilizce olmayan bir metne (hedef dil) dönüştürme işlemidir. İnce ayrıntıları, nüansları, sektöre özgü dili ve meslekten olmayan ve birinci sınıf çevirmenin anladığından çok daha fazla sahne arkası bilgisini içerir ve profesyonel çeviriyi akıllıca bir karar haline getirir.

Genel olarak, çeviri genellikle diğer dillerden çevirmenin ana diline yapılmaktadır. Kısmen bir sanat ve kısmen bir bilim olarak kabul edilmektedir. Çünkü çevirmenler bir dizi özel çalışma ve zorlukla ilgilenmektedir. Açıkça görüldüğü gibi, çevirmenler bir çeviri şirketinin en büyük ve en önemli yönüdür.

İngilizce Çeviri ve Önemi

Yüzlerce yıldır insan iletişiminde temel bir rol oynamıştır. Makine çevirisi, son beş yılda insan çevirisine olan talebi artıran önemli dilsel özellikleri ele alma kabiliyetinde şu anda çok yetersizdir.

İngilizcenin siyasi, yasal ve tüm büyük iletişimler için kullanıldığı için dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olduğu düşünülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’daki çok sayıda şirket, dış pazara etkin bir şekilde girmek için belgelerinin ve web sitelerinin çevrilmesini istiyor.

İngilizce konuşulan pazarın çok geniş kapsamlı olduğu düşünülmektedir. Çünkü dünyadaki her kıtada konuşulmaktadır. Bu, İngilizce çeviriye muazzam bir statü kazandırdı. Bu nedenle, İngilizce çeviriye olan talep oldukça yüksektir (İngilizce dilinin içine ve dışına).

Küresel Dil Olarak İngilizce

İngilizce küresel bir dil olarak kabul edilmektedir. Biri dünyanın başka bir yerine seyahat ederse, büyük olasılıkla bölgelerinde bir yerde İngilizce işaretler ve reklamlar göreceklerdir. Yabancı şehirlerdeki çok sayıda otel ve restoran İngilizce menüler sunmaktadır. Bu, İngilizce dilinin giderek daha evrensel hale geldiğini göstermektedir. Bir dil evrensel hale geldiğinde, zengin bir statüye ulaştıkları anlamına gelmektedir. Bu da genellikle o dilde çeviri için artan bir talep anlamına gelmektedir.

İngilizce ve İngilizce çeviri artık dünyanın birçok ülkesinde özel bir rol üstlenmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki birçok şirket, içeriklerini önce İngilizce olarak üretmektedir. Ancak daha sonra diğer dillere çevirmektedir. Örneğin, Japonya merkezli bazı şirketler içeriklerini İngilizce olarak yazmayı ve daha sonra içeriklerini yirmiden fazla dilde almak için tıbbi çeviri hizmeti almayı tercih etmektedir.

Dünyada başka hiçbir dil bu statüye ulaşmamıştır. Bir ülkenin statü almak için bir dil seçmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları tarihsel geleneği, politik yararlılığı ve ayrıca daha ticari, kültürel veya teknolojik iletişimi içerir.

İngilizce Çeviri ve Hedef Dil

Hedef Dil Nedir?
Hedef dil, bir çeviri sürecinin son dilidir. Son ürünün sahip olacağı dildir.

Hedef dil, çevrilecek orijinal metin olan kaynak metinden farklıdır. Hedef dil, kaynak metnin çevrildiği dildir.

Yabancı Bir İşletme İngilizceye Çevrilmeli midir?

Birçok işletme, içeriklerini İngilizceye çevirmeleri gerekip gerekmediğini merak ediyor. Dünya hakkında birçok bilgi siyaset, medya ve küreselleşme için ABD’nin etrafında döndüğünden, bir işletme İngilizce çevirisi olmasaydı büyük bir pazarı dışarıda bırakıyor olurdu.

Yasal çeviriler, yerel yasaların ve mahkeme sistemlerinin ülkeden ülkeye ve hatta bölgeden bölgeye ne kadar farklı olabileceğinden dolayı kesin bir hedef dil gerektirir.

Bir yandan, İngilizce yazmak, çok daha geniş bir kitleye iş maruziyeti sunacaktır. Öte yandan, bir şirketi çok daha fazla sayıda web sitesiyle rekabete sokacaktır. Bu, işletmelerin son derece rekabetçi bir pazara girmeye hazır olmaları gerektiği anlamına gelir. Bir işletmenin amacı, aldıkları müşteri trafiği miktarını artırmaksa, profesyonel İngilizce çeviri ideal bir seçenektir.

Çevirinin Zorlukları

İngilizceyi çevirmek zordur; bunun bir nedeni deyimlerle dolu olmasıdır. Bir deyim, anlamı bireysel kelimelerinin birleşik anlamlarından anlaşılamayan sabit, ayırt edici ve genellikle renkli bir ifadedir.

Ana dili İngilizce olmayan çevirmenler, hedef dil olarak İngilizce üretmeye çalıştıklarında, bu metinleri zor, deyimsel dile çeviremeyebilirler. Bunun nedeni, İngilizce deyimler hakkındaki bilgilerinin anadili İngilizce olan biri kadar doğal olarak iyi olmamasıdır. Bunun temel nedeni, anadili İngilizce olan birinin deyim bilgisinin büyük ölçüde kendi kültürüne dayanmasıdır.

Dünyada binlerce çevirmen olabilir ancak bunların sadece bir kısmı şunları üretebilir:

Profesyonel kalite
Kesin doğruluk ve
Kültürel açıdan sağlam çeviriler
Hiçbir makinenin insan akıl yürütmesinin yerini alamayacağı düşünülmektedir. Bu, makine çevirisinin insan çevirisinin evrimine asla yetişemeyeceği anlamına gelmektedir. İngilizce çeviri, İngilizce bir metni (kaynak dil) alma ve İngilizce olmayan bir metne (hedef dil) dönüştürme işlemidir. Çünkü, dil ve iletişim her zaman karmaşık kalacaktır.

İngilizce Çeviri Talebi

Çok yaygın olarak konuşulduğu ve okunduğu için, İngilizce çeviri talebi doğal bir sonuçtur. İngilizce çeviri özellikle edebiyat dünyasında toplanmaktadır. Bu günlerde, çoğu yazar kitaplarının İngilizce çevirisinin yapılmasını sağlamaktadır. Böylece yaygın olarak dağıtılıp, okunabilmektedir. Günümüzde kitaplar birçok dilde yazılmış olsa da, İngilizce çevirinin küresel başarı için bir gereklilik olduğu düşünülmektedir.

Yabancı sinema söz konusu olduğunda İngilizce çeviri de tırmanıyor. Farklı dillerdeki filmlerin çoğu, izleyicinin filmdeki diyalogları ve eylemleri anlaması için İngilizce altyazı sunmaktadır.

İngilizce çeviri / İngilizce tercüme ihtiyaçlarınız için web sitemiz üzerinden belge/belgelerinizi bize göndererek teklif alabilirsiniz. Ayrıca web tasarım ihtiyaçlarınız var ise BSİ WEB Tasarım web sitenizi yapsın, biz çevirelim.