İngilizcenin Geleceği

İngilizcenin Geleceği

İngilizce dili dünya çapında yaygındır: Her kıtada tanımakta ve öğretilmektedir.

İngilizce dünya çapında bir dildir: Okullarda İngilizce öğretmenleri tarafından öğretilmektedir. İlginç bir şekilde Fransızca, Latince veya Yunanca gibi diğer evrensel dillerden çok daha yaygındır.

Bu dünya çapındaki dilin ilginç bir yönü de, bugün Nijerya, Papua Yeni Gine, Karayipler ve Singapur’dakiler de dahil olmak üzere pek çok yerel kültürün, geleneksel sözcükleri ve grameri konuşma ve kullanma biçimlerinde farklılıklar yarattığını görmemizdir. Ayrıca, 100 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde Afro-Amerikan İngilizcesi ve Spanglishin etkisinin arttığını görüyoruz. Bu sebeple, insan gelecek yıllarda İngilizcenin geleceğinin ne olacağını merak etmeye başlıyor.

Hiç kimse Latincenin ana dili olduğunu iddia etmez. Fakat, Latince hala hayatımızda günlük bir varlıktır. Latincenin Roman dillerinin temelini oluşturduğunu biliyoruz. Bu diller, bölgesel uyum ve devletin resmi diliyle oynamanın doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Küresel Bir Dil Olarak İngilizce

İngilizce, öncelikle dünya çapında ikinci dil olarak yaygın kullanımı nedeniyle küresel bir dil statüsü kazanmıştır. Bu olgu, İngiliz dilinin geniş kapsamlı etkisinin bir kanıtıdır. Dünya genelinde milyonlarca insan İngilizceyi sadece iletişim için değil aynı zamanda ekonomik, eğitimsel, akademik ve kültürel amaçlar için de benimsemekte ve konuşmaktadır.

İngilizcenin geleceğini etkileyen faktörler arasında, ikinci dil olarak İngilizcenin küresel erişimi, uluslararası iş görüşmeleri ve diplomasiden bilimsel araştırma ve üniversite akademisine kadar çeşitli alanlarda kendini göstermektedir. İnternetteki yaygınlığı, dünyadaki dijital içeriğin çoğunun İngilizce olması nedeniyle etkisini daha da artırmaktadır.

Bu dilsel hakimiyet, farklı kültürler, ülkeler ve toplumlar arasında iletişim ve işbirliği için bir köprü görevi gördüğü günümüzün birbirine bağlı dünyasında İngilizce öğretiminin ve yeterliliğinin önemini vurgulamaktadır.

Herhangi bir dil İngilizceyi geçecek mi?

İngilizce şu anda küresel bir lingua franca olarak baskın bir konuma sahip olsa da, öngörülebilir gelecekte herhangi bir dilin onu tamamen geçmesi olası değildir. İngilizce’nin iş dünyası, teknoloji ve diplomasi gibi çeşitli alanlardaki yaygın kullanımı, statüsünü sağlamlaştırmaktadır.

Ancak Mandarin, Çince ve İspanyolca gibi diğer diller de küresel önemlerini arttırmaya devam ediyor. Gelecekte birçok dilin bir arada var olduğu ve etkisini paylaştığı çok dilli bir dünya görülebilir, ancak İngilizce’nin öngörülebilir gelecekte önemli bir rol oynamaya devam etmesi muhtemeldir.

İngilizce Dili Uyum Sağlamaya ve Gelişmeye Devam Edecek mi?

O halde sorumuz şu: İngilizcenin adaptasyonu ve evrimi sonucunda daha fazla yabancı dilin ortaya çıkması kaçınılmaz mı? Belki de her biri kendine özgü kelime dağarcığına ve dilbilgisi kurallarına sahip, kökenleri İngilizceye dayanan çok daha fazla resmi dil olacaktır!

Açıkçası, günümüzün eğitim sistemi ve edebiyatı ile 1000 yıl öncesininki arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bugün internet sayesinde dilin doğru kullanımına ilişkin bir dünya bilgiye anında erişebiliyoruz.

Ancak bildiğimiz gibi, insanoğlu doğası gereği sürekli adapte olur ve eğer bir şeyin kendileri için daha iyi çalıştığını fark ederlerse, onu benimserler. Belki de gelecekte bir gün, çevirmenler gelecekteki dillerin izini İngilizcedeki doğuşlarına kadar süreceklerdir!

İngiliz Dilinin Değişen Yüzü

Hindistan’da konuşulan İngilizce ile İngiltere’de konuşulan İngilizcenin aynı olmadığını görmek için dünya gezgini olmaya gerek yok. Aynı şekilde, Nairobi’de konuşulan İngilizce de New York’ta konuşulan İngilizce ile aynı değildir.

 Hindistan’da, Hint İngilizcesi daha az yekpare hale gelmektedir, yani Bangalore’da konuşulan İngilizce Yeni Delhi’de konuşulandan biraz farklıdır. Yeni Delhi İngilizcesi temel olarak Hintçe’den etkilenir ve genellikle Hinglish olarak adlandırılırken, Bangalore İngilizcesi Kannada’dan (Bangalore’un yerel dili) etkilenmektedir. Genellikle Kanglish olarak adlandırılır. Şu anda Hindistan’da kullanılan birkaç İngilizce çeşidi bulunmaktadır. Bunların hepsi Amerikan İngilizcesinden çok İngiliz İngilizcesine yakın olsa da, son yıllarda genç öğrencilerin ve nesillerin Amerikanizm’e karşı artan bir eğilim gösterdiğini görüyoruz. Tüm varyasyonlarına rağmen, Hint İngilizcesi şüphesiz İngilizce olmaya devam etmektedir.

Kenya’da hem Swahili hem de İngilizce resmi dillerdir. Ancak Nairobi ve diğer kentsel bölgelerde Sheng olarak bilinen bir argo görüyoruz. Sheng’in Kenya pop kültürüyle güçlü bağları var ve bu argo gençlerin şifreli iletişim kurmasının bir aracı olarak ortaya çıktı. Örneğin Sheng’de pantolon için kullanılan kelime longi’dir ve İngilizce long kelimesinden türetilmiştir.

İngilizce ve İngilizcenin geleceği ile ilgili diğer makalelerimize BLOG bölümümüzden göz atabilirsiniz. İngilizce ile ilgili diğer makalelerimiz : İngilizce Çeşitleri, İngilizce Çeviri

Ayrıca, İngilizce dahil 102 dilde tercüme hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Firmamız tarafından yapılan çeviriler Ankara 41. Noterliğinde onaylanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İngilizce, İngilizcenin geleceği