Noterde Sözlü Tercüme

Bu yazımızda noterde sözlü tercüme hakkında bilgiler vereceğiz.

Noterde Sözlü Tercüme Nedir?

“Noterde sözlü tercüme”, bir noter huzurunda gerçekleşen ve bir dildeki sözlü metni başka bir dile çeviren bir çeviri işlemidir. Bu tür tercümeler, noter huzurunda yapıldığı için resmiyet kazanır ve hukuki belgeler, resmi evraklar gibi önemli dokümanların çevirisinde sıklıkla tercih edilir. Çeviri süreci noter nezaretinde gerçekleştirildiği için belgeye olan güvenilirlik ve doğruluk artar. Bu, özellikle yasal belgelerin, mahkeme kararlarının veya resmi kurumlara sunulacak evrakların doğru ve güvenilir bir şekilde çevrilmesi gerektiğinde tercih edilen bir yöntemdir. Taraflardan bir tanesinin yabancı uyruklu olduğu durumlarda işlemin gerçekleştirildiği noterlik tarafından kendi noterliğinde yemin zaptı bulunan tercüman talep eder. İlgili noterlikte yemin zaptı bulunan yeminli tercüman tarafından tercüme işlemi gerçekleştirilir. Tercüme işlemi bittikten sonra çeviriyi yapan tercüman da belgelere tercüman olarak imzasını atar.

Neden Gerekmektedir?

Noter huzurunda yapılan sözlü tercümelerin birkaç önemli nedeni bulunur:

 1. Hukuki Geçerlilik: Resmi bir belgenin veya metnin çevirisinin hukuki olarak kabul edilebilmesi için noter onayı gerekebilir. Noter, tercümenin gerçekliğini ve doğruluğunu doğrulamak için bu süreci denetler ve onaylar.
 2. Doğruluk ve Güvenilirlik: Noter nezaretinde yapılan tercümelerde, çeviri işlemi uzman bir tercüman tarafından gerçekleştirilir ve noter tarafından onaylanır. Bu şekilde, çevirinin doğru, eksiksiz ve güvenilir olduğuna dair ek bir güvence sağlanır.
 3. Resmi Kurumlar için Gereklilik: Bazı resmi kurumlar veya mahkemeler, belirli belgelerin noter onaylı tercümelerini talep eder. Özellikle yasal belgeler, mahkeme kararları, evraklar veya devlet kurumlarına sunulacak belgeler için noter onayı gerekebilir.
 4. Ulusal veya Uluslararası İşlemler: Bir belgenin uluslararası alanda geçerli olabilmesi için çevirisinin noter onaylı olması gerekebilir. Özellikle uluslararası ticaret, göçmenlik işlemleri veya yurtdışında geçerli olması gereken belgelerde noter onaylı tercüme talep edilebilir.

Bu nedenlerden dolayı, belirli belgelerin resmiyet kazanması ve doğruluğunun sağlanması için noter huzurunda tercüme işlemi önemli bir gereklilik haline gelir.

Kimler Yapabilir?

Noterde sözlü tercümeler noter nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Tercümanlar ile noterlik işbirliği içinde çalışırlar. Bu süreçte, tercüme işini genellikle noter huzurunda gerçekleştiren kişi bir yeminli tercümandır.

Yeminli tercümanlar, belirli bir alanda uzmanlaşmış, dil bilgisine ve çeviri konusundaki deneyime sahip profesyonellerdir. Bir belgeyi veya metni doğru ve güvenilir bir şekilde bir dilden diğerine çevirirler. Yeminli tercümanlar, noter nezaretinde tercüme yapabilme yetkisine sahiptirler.

Noter, tercümanın yeterliliğini doğrulayarak ve tercümanın yaptığı çeviriyi denetleyerek tercümenin doğruluğunu onaylar. Bu nedenle, noter huzurunda gerçekleşen sözlü tercümeler genellikle yeminli tercümanlar tarafından yapılarak noter tarafından onaylanır.

Hangi İşlemlerde Gereklidir?

Noter huzurunda yapılan sözlü tercümeler çeşitli işlemlerde gereklilik arz edebilir:

 1. Resmi Belgelerin Çevirisi: Özellikle yasal, resmi veya mahkeme belgelerinin çevirisi için noter onaylı tercüme gerekebilir. Boşanma kararları, doğum belgeleri, evlilik belgeleri gibi resmi evrakların tercümeleri bu kategoriye girer.
 2. Hukuki Süreçler: Mahkeme süreçlerinde sunulacak olan belgelerin çevirileri, mahkemeler tarafından noter onaylı olmaları talep edilebilir.
 3. Uluslararası Ticaret: Uluslararası ticarette kullanılacak sözleşmeler, faturalar veya diğer ticari belgelerin tercümeleri, uluslararası geçerlilikleri için noter onaylı olabilir.
 4. Göçmenlik Başvuruları: Göçmenlik başvurularında, vize işlemlerinde veya yurtdışında çalışmak için gereken belgelerin çevirileri, resmiyetlerini sağlamak amacıyla noter onaylı olabilir.
 5. Eğitim ve Akademik Belgeler: Yurtdışındaki eğitim veya iş başvuruları için gerekli olan diploma, transkript gibi akademik belgelerin tercümeleri, noter onaylı olabilir.
 6. Şirket Kuruluş Belgeleri: Yurtdışında şirket kurulumu veya işlemleri için gereken belgelerin çevirileri, resmiyetlerini sağlamak adına noter onaylı olabilir.

Genel olarak, resmiyet gerektiren, hukuki veya uluslararası alanda geçerliliği olan belgelerin tercümeleri noter onaylı olmaktadır. Bu belgelerin noter huzurunda gerçekleşen sözlü tercümeleri, doğruluk ve resmiyetlerini sağlama amacıyla tercih edilmektedir.

Noterde sözlü tercüme işlemi gerçekleştirilen başlıca işlemler şunlardır;

 • Vekaletname
 • Araç alış- satış
 • Muvafakatname
 • Şirket devri
 • Kira kontratı

NOT: Taraflardan bir tanesi yabancı olduğu durumda, söz konu işlem yapılmadan önce yabancı uyruklu kişinin pasaportunun noter onaylı tercümesi hazır bulundurulmalıdır. Aksi takdirde bahse konu işlemi veya işlemleri gerçekleştirilemez.

102 dilde noterde sözlü tercüme ve noter onaylı tercüme hizmetine ihtiyaç duyduğunuz takdirde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bahse konu tercüme işlemleriniz Ankara 41. Noterliği tarafından onaylanmaktadır.