Korece Deyimler
Korece Atasözleri – 3 (Korece Deyimler)

Kore kültürü, zengin tarihi ve derin gelenekleri ile tanınır. Bu geleneklerden biri de Korece atasözleri ve deyimleridir. Korece atasözleri ve Korece deyimler, Kore halkının yaşam felsefesini, deneyimlerini ve bilgeliğini yansıtan önemli bir kültürel mirası temsil eder. Bu makalede, Korece atasözleri ve deyimlerinin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve hangi önemli mesajları ilettiğini inceleyeceğiz.

Korece Deyimler

Korece deyimler, genellikle belirli bir durumu veya duyguyu ifade etmek için kullanılır ve kültürel zenginliği yansıtır.

Korece Atasözleri

Korece atasözleri, Kore halkının günlük yaşamı, toplumsal ilişkileri ve doğayla olan bağları hakkında derin bir anlayış sunar.

Korece Atasözleri ve Deyimlere Örnekler:

 1. 재주를 다 배우니 눈이 어둡다. /Cecurıl da beuni nuni odupda./

Yeteneklerinin hepsini öğrenen adamın gözleri kör olur.

Açıklama: Uzun yıllar bir işle uğraşıp, artık başka bir işe adapte olamayacak kişi için kullanılır.

 • 종로에서 뺨 맞소 한강에 가서 눈 흘긴다. /Congnoeso byam matgo hangange gaso nun hılginda./

Cogno’da yanağı dövülen kişi Han nehrine gidip gözyaşı döker.

Açıklama:  Başka birine ya da başka bir olaya sinirlenen insanın sinirini başkasından çıkarmasını vurgular.

 • 중이 제 머리 못 깎는다. /Cungi ce mori mot gaknında./

Budist rahip kendi saçını kesemez.

Açıklama:  Bir kişinin kendi işini yapamamasını vurgular.

                   (Terzi kendi söküğünü dikemez.)

 • 제 눈애 안경이다. /Ce nune angyongida./

Benim gözümdeki gözlük

Açıklama:  Güzelliğin kişiden kişiye değişebileceğini ve göreceli olduğunu vurgular.

 • 평양 감사도 저 싫으면  그만이다. /Pyongyang gamsado şirımyon gımanida./

Pyongyang valisi de beni sevmezse son olur.

Açıklama: Bir kişinin sevmediği bir işi yapması için zorlanmaması gerektiğini vurgular.

 • 한 어미 자신도 오롱이 조홍이다. /Han omi caşindo orongi curongida./

Aynı annenin çocukları bile farklı gözükür.

Açıklama:  Dünya üzerindeki insanların birbirinden farklı olduğunu, her insanın görünüşünün ve karakterinin kendine özgü olduğunu vurgulamaktadır.

 • 혀 아래 도끼 들었다. /Hyo are dogki dırotda./

Dilimin altına balta girdi.

Açıklama:  Çok konuşmanın yararsız olduğunu, az ama öz konuşmanın önemini vurgulamaktadır.

 • 호랑이에게 물려가도 정신만 차리면 산다 (Horangiege mollyeogado jeongsinman charimyeon sanda):

Açıklama: “Bir kaplanın pençesine düşseniz bile sakin olursanız hayatta kalırsınız” anlamına gelir. Korece, sakin olmanın ve zorluklarla başa çıkmanın önemini vurgular.

 • 개구리 올챙이 적 생각을 못한다 (Gaeguri olchaengi jeok saenggakeul motanda):

Açıklama: Bu deyim, “Kurbağa, kuyruğu olmayan bir hayvanı hayal edemez” anlamına gelir. Korece’de, insanların deneyimleriyle sınırlı bir bakış açısına sahip olmaları durumunda kullanılır.

 • 고생 끝에 낙이 온다 (Gosaeng kkeute nagi onda):

Açıklama: Bu atasözü, “Zorlukların sonunda mutluluk gelir” anlamına gelir. Kore kültüründe, sabır ve azim önemli değerlerdir.

 • 바늘 동무에게 미소를 (Baneul dongmu-ege misoreul):

Açıklama: Bu atasözü, “İğne bile arkadaşına gülümser” anlamına gelir. Korece’de arkadaşlığın ve yardımseverliğin değerini vurgular.

Korece Atasözleri ve Deyimlerinin Kökeni

Korece atasözleri ve Korece deyimler, Kore kültürünün binlerce yıllık geçmişine dayanır. Bu ifadeler, toplumun yaşadığı deneyimler, coğrafya, inançlar ve tarih gibi birçok faktörün bir sonucudur. Korece atasözleri ve deyimleri, insanların yaşamlarını zenginleştiren ve Kore kültürünü daha da derinleştiren bir zenginlik kaynağıdır.

Sonuç

Korece atasözleri ve Korece deyimler, Kore kültürünün temel taşlarından birini oluşturur. Bu ifadeler, sadece Korece konuşan insanların değil, aynı zamanda kültürel anlamda zengin bir deneyim arayan herkesin ilgisini çekebilir. Korece atasözleri ve Korece deyimler, insan doğasının evrensel yanlarını yakalamak için güçlü araçlardır ve Kore kültürünün derinliklerine bir pencere sunar.

Serimizin ilk ve ikinci kısmını incelemek için;

Korece Atasözleri – 1 (Kore Atasözleri)

Korece Atasözleri -2 (Kore Atasözleri)

Kore kültürüne ilginiz varsa Kore Kültür Merkezini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Korece Atasözleri
Korece Atasözleri – 1

3 seri olacak Korece atasözleri ilgili makalemizin ilk bölümü. Korece atasözleri ile Türkçe atasözleri arasındaki benzerlikler sizi şaşırtacak. Korece atasözleri örneklerine göz atalım !

Korece Atasözleri ve Deyimler

Hemen hemen her dilde atasözleri vardır. Toplumbilim, ruhbilim, eğitimbilim, ekonomi, felsefe, tarihi ahlak, folklor gibi birçok konuyu ilgilendiren varlıklar, değiş güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından pek önemli dil yapılarıdır. Çoğunlukla bir cümle biçiminde oluşturularak bir yargı anlatan, kimi zaman ölçü ve uyakla, söyleyiş açısından daha etkili olmaya yönelen atasözleri fıkraya benzer. Fakat konuşma sırasında yeri gelmeden söylenmez.

Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunda geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. Ulusun ortak düşünce, kanış ve tutumunu belirtir ve o ulusa yol gösterirler. Atasözleri uluslar için kalıplaşmış sözlerdir.

Her toplumun atasözleri, kendi varlığının ve benliğinin aynasıdır. Atasözleri, bir ulusun düşüncelerini, yaşayışlarını, inanışlarını, geleneklerini yansıtır. Atasözleri, ulusların zekalarındaki keskinliği, hayallerindeki genişliği, duygularındaki inceliği belirten en önemli ve değerli örnekleridir. Bu sebeple, her atasözü, kendi ulusunun damgasını taşır diyebiliriz.

Bizim, geleneklerle yerleşmiş bir atasözü anlayışımız vardır. Bu anlayışa göre atasözleri ulusal varlıklardır. Tanrı ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki taşırlar. İnandırıcı ve kutsaldırlar.

Kore toplumunda da atasözleri Kore toplumunun ilim, ahlak ve geleneklerini yansıtırlar. Bazı Kore atasözleri yüzyıllar boyunca kullanılıyor olmasına rağmen, Kore’nin modern yaşayışına kattıkları öğretileri ve değerleri herhangi bir değişime uğramamıştır. Türk ve Kore atasözlerini inceleyip, karşılaştırdığımızda aralarında birçok benzerlikleri olduğunu görebiliriz. Türkçe ve Korece’nin aynı dil ailesine (Ural-Altay Dil Ailesi) mensup olması, Türk ve Kore atasözlerinin biçim ve kavram olarak bazı benzerlikler taşımasına yol açmıştır.

Korece Atasözleri

Kore edebi eserlerinde sıklıkla karşılaşılan Korece atasözleri ve deyimleri

İnsan ve İnsan Vücudu İle İlgili Korece Atasözleri

                Bu bölümde insan, insan vücudu ile ilgili Korece atasözlerinin yanı sıra insanların yaptıkları fakat öznesi ya da nesnesi olmayan atasözleri incelenmiştir.

 1. 간에 기별  안 간다. / Gane gibyolda an ganda/

Karaciğere haber de gitmez.

Açıklama: Bu atasözü yaşanan açlık hissine rağmen yenen yiyeceğin kişinin açlık hissi üzerinde bir değişiklik yapmaması durumunda kullanılır.

 • 간에 붙었다 쓸개에 붙었다. / Gane butotda sılge e butotda/

Karaciğere yapıştı, safra kesesine yapıştı.

Açıklama: Kişinin kendi çıkarları doğrultusunda bazen bir gruba, bazen de başka bir gruba katılması durumunda kullanılır. İki yüzlü olma anlamı vardır.

 • 부처민 가운데 토막. /Buçonim gaunde tomak/

İyi kalpli olup, nazik ve sessiz olan insana benzetilmesi

Açıklama: Kişinin konuşma tarzına ve davranışlarına bakılarak o kişinin iyi bir insan olduğunu belirtirken kullanılır.

 • 거지 옷 해 입힌 셈이다. / Goci ot he ibhin semida /

Dilenciye yeni elbise giydirmek.

Açıklama: Bu atasözü karşılık beklemeden bir kişiye yardım etmek anlamını taşımaktadır.

 • 거지도 손 붙날이 있다. / Gocido son bullari itda /

Dilencinin bile misafirlik göreceği gün vardır.

Açıklama: Her zaman her olaya hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulamaktadır.

 • 국에 데인 놈 물보고 분다. / Guke dein nom mulbogo bunda. /

Çorbadan ağzı yanan insan, suyu üfler.

Açıklama:  Daha önce başına kötü bir olay gelmiş bir kişinin daha dikkatli olmasını anlatmak için kullanılır. (Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.)

 • 귀가 산호 가지다.  /Küiga sanho gacida./

Kulaklar mercan taşır.

Açıklama: Dinlemenin önemini ve bir insanın sadece dinleyerek bile çok şey öğrenebileceğini vurgulamaktadır.

 • 남의 붙에 게 잡는다. /Name bure ge camnında./

Başkasının ateşi ile yengeç yakalamak.

Açıklama: Başkalarını kullanarak kendine kazanç sağlayan insanlar için kullanılır.

 • 넘의 떡으로 설 쇤다. /Nome dokıro sol şünda./

Başkasının pirinç pastası ile yeni yılı kutlamak.

Açıklama:  Başkalarının yardımı sayesinde giriştiği işte başarılı olan bir kişiyi tarif etmek için kullanılır.

 1. 남의 떡이 더커 보인다. /Name dogi do ko boinda./

Başkasının pirinç pastası daha büyük gözükür. (Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.)

Açıklama: Başkasının malı, kişiye olduğundan daha değerli göründüğünü vurgular.

 1. 남의 팔매에 밤 주어 먹기. /Name parmeebam cuo mokgi./

Başkasının taşladığı kestaneyi toplayıp yemek.

Açıklama: Başkaları üzerinden kazanç elde etme anlamını taşımaktadır.

 1. 누어서 떡을 먹으면 팔고물이 눈에 들어간다. /Nuoso dokıl mogımyon palgumuri nune dıroganda./

Yatarak pirinç keki yersen kırıntılar gözüne kaçar.

Açıklama:  Bir işi hafife almanın bizi zora sokacağı ve bize zarar verebileceği vurgulanmaktadır.

 1. 누워서 침 뱉기. /Nuwoso çim betgi./

Yatıp tükürmek.

Açıklama:  Başkasına zarar vermek için yapılan bir eylemin, yapan kişiye zarar vermesi durumunda kullanılır.

 1. 단맛 쓴맛 다 보었다. /Danmat sınmat da bootda./

Tatlı tadı, acı tadı, hepsini tattım.

Açıklama:  Dünya üzerindeki her şeyi denedim anlamında kullanılır.

 1. 떡 줄 사람은 생각도 않은데 김치국부터 마신다. /Dok cul saramın sengakdo anınde gimçigukbuto maşinda./

Pirinç keki verecek insanı da düşünmeden Kimchi çorbası içmek.

Açıklama:  Başkasının yapacağı iyiliği beklemeden kendi işini garantiye almak anlamında kullanılır.

 1. 목구멍이 포도청. /Mokgumongi poduçong./

Boğazı polis bürosu

Açıklama: Bir insanın yaşamak için yapmaması gereken şeyleri yapabileceği anlamında kullanılır.

 1. 목마른 사람이 우물을 판다. /Mokmarın sarami umul panda./

Susamış insan kuyu kazar.

Açıklama: Acil bir iş için bir an önce çok çalışmaya başlaması gerektiğini vurgular.

 1. 몸에 좋은 약이 입에 쓰다. /Mome cohın yaki ibe sıda./

Vücuda iyi gelecek ilacın tadı acı olur.

Açıklama: İyi sonuçları olan olayların insanları zorlayabileceği vurgulanmaktadır.

 1. 미운 아기 품에 안어라. /Miun agi pume anora./

Çirkin bebeği kucağa almak.

Açıklama: Düşmanlarımız bile olsa, kızdırmamak için onlara nazik davranmamız gerektiğini vurgulamaktadır.

 • 미운 아이 떡 한게 더 준다. /Miun ai dok hange cunda./

Çirkin bebeğe bir tane bile olsa Dok (pirinç keki) vermek.

Açıklama: Nefret duyulan insanların aslında daha çok ikram gördükleri anlamını taşımaktadır.

 • 미운 자식 밥 많이 먹인다. /Miun caşin bap mani moginda./

Çirkin çocuğa çok yemek yedirmek.

Açıklama: Bu atasözü de yine nefret duyulan insanların daha çok ikram gördükleri anlamını taşımaktadır.

 • 배보다 배꼽이 크다. /Beboda bekgobi kıda./

Göbek karından büyüktür.

Açıklama: Küçük bir kazanç beklenen bir işten ya da olaydan çok daha fazla kazanç elde edilmesi anlamına gelmektedir.

 • 백정이 버들잎 물고 죽는다. /Bekcongi bodırip mulgo cumnında./

Kasap ağzında söğüt yaprağı ile ölür.

Açıklama: Bir kişinin mesleğini değiştirmenin çok zor olduğunu vurgulamaktadır.

 • 서투른 목수 연장 탓한다. /Soturın moksu yonjang tathanda./

Yeteneksiz marangoz aletlerini suçlar.

Açıklama: Bir işi iyi bir şekilde yapamayan kişilerin kendinden başka her şeyi suçladığı zaman kullanılır.

 • 성내어 똘부리 차면 내 발뿌리 아프다. /Songneo dolburi çamyon ne balburi apıda./

Öfkeyle taşa tekme atarsan kendi ayağını yaralarsın. (Öfkeyle kalkan zararla oturur.)

Açıklama: Öfkeye kapılıp, dikkatsizce yapılan hareketlerin sadece kendimize zararı dokunacağını vurgular.

 • 소경 단청 구경하듯. /Sogyong dançong hadıt./

Kör insanın resme bakması gibi

Açıklama: Bir kişinin bir olayın içeriği hakkında bilgisi olmamasına rağmen o olaya ilgi duyması durumunda kullanılır.

 • 소경 제 닭 잡아 먹기. /Sogyong ce dalk caba mokgi./

Kör adam kendi tavuğunu öldürüp yer.

Açıklama: Aslında zararla sonuçlanan bir işten kazanç elde edildiğinin sanılması durumunda kullanılır.

 • 어르고 뺨친다. /Orıgo byamçinda./

Gönlünü alıp, tokat atmak.

Açıklama:  Bir kişinin diğer bir kişiye nazikçe davranırken aslında onun kötülüğünü isteyebileceğini vurgulamaktadır.

 • 어린 아이 매도 많이 맞으면 아프다. /Orin ai medo mani macımyon apıda./

Küçük bir bebek fazla yumruk atarsa canı yanar.

Açıklama: Küçük kayıpların zamanla büyük kayıplara dönüşebileceğini vurgulamaktadır.

 • 업은 아기 삼년 찾는다. /Obın agi samnyon çannında./

Sırtında taşıdığı çocuğu 3 yıl aramak.

Açıklama: Gereksiz bir telaş yüzünden çok kolay bulunacak bir eşyanın bulunamaması durumunda kullanılır.

Blog bölümümüzden diğer makalelerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca, Korece Nedir? ve Korece Yeminli Tercüme konulu makalemizi de incelemenizi tavsiye ederiz. Korece atasözleri serimizin ikinci kısmını buradan okuyabilirsiniz.

WhatsApp
Sorunuz mu var ?
Ankara Çeviri Bürosu
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?