Korece Atasözleri
Korece Atasözleri – 1

3 seri olacak Korece atasözleri ilgili makalemizin ilk bölümü. Korece atasözleri ile Türkçe atasözleri arasındaki benzerlikler sizi şaşırtacak. Korece atasözleri örneklerine göz atalım !

Korece Atasözleri ve Deyimler

Hemen hemen her dilde atasözleri vardır. Toplumbilim, ruhbilim, eğitimbilim, ekonomi, felsefe, tarihi ahlak, folklor gibi birçok konuyu ilgilendiren varlıklar, değiş güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından pek önemli dil yapılarıdır. Çoğunlukla bir cümle biçiminde oluşturularak bir yargı anlatan, kimi zaman ölçü ve uyakla, söyleyiş açısından daha etkili olmaya yönelen atasözleri fıkraya benzer. Fakat konuşma sırasında yeri gelmeden söylenmez.

Atasözleri geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunda geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. Ulusun ortak düşünce, kanış ve tutumunu belirtir ve o ulusa yol gösterirler. Atasözleri uluslar için kalıplaşmış sözlerdir.

Her toplumun atasözleri, kendi varlığının ve benliğinin aynasıdır. Atasözleri, bir ulusun düşüncelerini, yaşayışlarını, inanışlarını, geleneklerini yansıtır. Atasözleri, ulusların zekalarındaki keskinliği, hayallerindeki genişliği, duygularındaki inceliği belirten en önemli ve değerli örnekleridir. Bu sebeple, her atasözü, kendi ulusunun damgasını taşır diyebiliriz.

Bizim, geleneklerle yerleşmiş bir atasözü anlayışımız vardır. Bu anlayışa göre atasözleri ulusal varlıklardır. Tanrı ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki taşırlar. İnandırıcı ve kutsaldırlar.

Kore toplumunda da atasözleri Kore toplumunun ilim, ahlak ve geleneklerini yansıtırlar. Bazı Kore atasözleri yüzyıllar boyunca kullanılıyor olmasına rağmen, Kore’nin modern yaşayışına kattıkları öğretileri ve değerleri herhangi bir değişime uğramamıştır. Türk ve Kore atasözlerini inceleyip, karşılaştırdığımızda aralarında birçok benzerlikleri olduğunu görebiliriz. Türkçe ve Korece’nin aynı dil ailesine (Ural-Altay Dil Ailesi) mensup olması, Türk ve Kore atasözlerinin biçim ve kavram olarak bazı benzerlikler taşımasına yol açmıştır.

Korece Atasözleri

Kore edebi eserlerinde sıklıkla karşılaşılan Korece atasözleri ve deyimleri

İnsan ve İnsan Vücudu İle İlgili Korece Atasözleri

                Bu bölümde insan, insan vücudu ile ilgili Korece atasözlerinin yanı sıra insanların yaptıkları fakat öznesi ya da nesnesi olmayan atasözleri incelenmiştir.

 1. 간에 기별  안 간다. / Gane gibyolda an ganda/

Karaciğere haber de gitmez.

Açıklama: Bu atasözü yaşanan açlık hissine rağmen yenen yiyeceğin kişinin açlık hissi üzerinde bir değişiklik yapmaması durumunda kullanılır.

 • 간에 붙었다 쓸개에 붙었다. / Gane butotda sılge e butotda/

Karaciğere yapıştı, safra kesesine yapıştı.

Açıklama: Kişinin kendi çıkarları doğrultusunda bazen bir gruba, bazen de başka bir gruba katılması durumunda kullanılır. İki yüzlü olma anlamı vardır.

 • 부처민 가운데 토막. /Buçonim gaunde tomak/

İyi kalpli olup, nazik ve sessiz olan insana benzetilmesi

Açıklama: Kişinin konuşma tarzına ve davranışlarına bakılarak o kişinin iyi bir insan olduğunu belirtirken kullanılır.

 • 거지 옷 해 입힌 셈이다. / Goci ot he ibhin semida /

Dilenciye yeni elbise giydirmek.

Açıklama: Bu atasözü karşılık beklemeden bir kişiye yardım etmek anlamını taşımaktadır.

 • 거지도 손 붙날이 있다. / Gocido son bullari itda /

Dilencinin bile misafirlik göreceği gün vardır.

Açıklama: Her zaman her olaya hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulamaktadır.

 • 국에 데인 놈 물보고 분다. / Guke dein nom mulbogo bunda. /

Çorbadan ağzı yanan insan, suyu üfler.

Açıklama:  Daha önce başına kötü bir olay gelmiş bir kişinin daha dikkatli olmasını anlatmak için kullanılır. (Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.)

 • 귀가 산호 가지다.  /Küiga sanho gacida./

Kulaklar mercan taşır.

Açıklama: Dinlemenin önemini ve bir insanın sadece dinleyerek bile çok şey öğrenebileceğini vurgulamaktadır.

 • 남의 붙에 게 잡는다. /Name bure ge camnında./

Başkasının ateşi ile yengeç yakalamak.

Açıklama: Başkalarını kullanarak kendine kazanç sağlayan insanlar için kullanılır.

 • 넘의 떡으로 설 쇤다. /Nome dokıro sol şünda./

Başkasının pirinç pastası ile yeni yılı kutlamak.

Açıklama:  Başkalarının yardımı sayesinde giriştiği işte başarılı olan bir kişiyi tarif etmek için kullanılır.

 1. 남의 떡이 더커 보인다. /Name dogi do ko boinda./

Başkasının pirinç pastası daha büyük gözükür. (Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.)

Açıklama: Başkasının malı, kişiye olduğundan daha değerli göründüğünü vurgular.

 1. 남의 팔매에 밤 주어 먹기. /Name parmeebam cuo mokgi./

Başkasının taşladığı kestaneyi toplayıp yemek.

Açıklama: Başkaları üzerinden kazanç elde etme anlamını taşımaktadır.

 1. 누어서 떡을 먹으면 팔고물이 눈에 들어간다. /Nuoso dokıl mogımyon palgumuri nune dıroganda./

Yatarak pirinç keki yersen kırıntılar gözüne kaçar.

Açıklama:  Bir işi hafife almanın bizi zora sokacağı ve bize zarar verebileceği vurgulanmaktadır.

 1. 누워서 침 뱉기. /Nuwoso çim betgi./

Yatıp tükürmek.

Açıklama:  Başkasına zarar vermek için yapılan bir eylemin, yapan kişiye zarar vermesi durumunda kullanılır.

 1. 단맛 쓴맛 다 보었다. /Danmat sınmat da bootda./

Tatlı tadı, acı tadı, hepsini tattım.

Açıklama:  Dünya üzerindeki her şeyi denedim anlamında kullanılır.

 1. 떡 줄 사람은 생각도 않은데 김치국부터 마신다. /Dok cul saramın sengakdo anınde gimçigukbuto maşinda./

Pirinç keki verecek insanı da düşünmeden Kimchi çorbası içmek.

Açıklama:  Başkasının yapacağı iyiliği beklemeden kendi işini garantiye almak anlamında kullanılır.

 1. 목구멍이 포도청. /Mokgumongi poduçong./

Boğazı polis bürosu

Açıklama: Bir insanın yaşamak için yapmaması gereken şeyleri yapabileceği anlamında kullanılır.

 1. 목마른 사람이 우물을 판다. /Mokmarın sarami umul panda./

Susamış insan kuyu kazar.

Açıklama: Acil bir iş için bir an önce çok çalışmaya başlaması gerektiğini vurgular.

 1. 몸에 좋은 약이 입에 쓰다. /Mome cohın yaki ibe sıda./

Vücuda iyi gelecek ilacın tadı acı olur.

Açıklama: İyi sonuçları olan olayların insanları zorlayabileceği vurgulanmaktadır.

 1. 미운 아기 품에 안어라. /Miun agi pume anora./

Çirkin bebeği kucağa almak.

Açıklama: Düşmanlarımız bile olsa, kızdırmamak için onlara nazik davranmamız gerektiğini vurgulamaktadır.

 • 미운 아이 떡 한게 더 준다. /Miun ai dok hange cunda./

Çirkin bebeğe bir tane bile olsa Dok (pirinç keki) vermek.

Açıklama: Nefret duyulan insanların aslında daha çok ikram gördükleri anlamını taşımaktadır.

 • 미운 자식 밥 많이 먹인다. /Miun caşin bap mani moginda./

Çirkin çocuğa çok yemek yedirmek.

Açıklama: Bu atasözü de yine nefret duyulan insanların daha çok ikram gördükleri anlamını taşımaktadır.

 • 배보다 배꼽이 크다. /Beboda bekgobi kıda./

Göbek karından büyüktür.

Açıklama: Küçük bir kazanç beklenen bir işten ya da olaydan çok daha fazla kazanç elde edilmesi anlamına gelmektedir.

 • 백정이 버들잎 물고 죽는다. /Bekcongi bodırip mulgo cumnında./

Kasap ağzında söğüt yaprağı ile ölür.

Açıklama: Bir kişinin mesleğini değiştirmenin çok zor olduğunu vurgulamaktadır.

 • 서투른 목수 연장 탓한다. /Soturın moksu yonjang tathanda./

Yeteneksiz marangoz aletlerini suçlar.

Açıklama: Bir işi iyi bir şekilde yapamayan kişilerin kendinden başka her şeyi suçladığı zaman kullanılır.

 • 성내어 똘부리 차면 내 발뿌리 아프다. /Songneo dolburi çamyon ne balburi apıda./

Öfkeyle taşa tekme atarsan kendi ayağını yaralarsın. (Öfkeyle kalkan zararla oturur.)

Açıklama: Öfkeye kapılıp, dikkatsizce yapılan hareketlerin sadece kendimize zararı dokunacağını vurgular.

 • 소경 단청 구경하듯. /Sogyong dançong hadıt./

Kör insanın resme bakması gibi

Açıklama: Bir kişinin bir olayın içeriği hakkında bilgisi olmamasına rağmen o olaya ilgi duyması durumunda kullanılır.

 • 소경 제 닭 잡아 먹기. /Sogyong ce dalk caba mokgi./

Kör adam kendi tavuğunu öldürüp yer.

Açıklama: Aslında zararla sonuçlanan bir işten kazanç elde edildiğinin sanılması durumunda kullanılır.

 • 어르고 뺨친다. /Orıgo byamçinda./

Gönlünü alıp, tokat atmak.

Açıklama:  Bir kişinin diğer bir kişiye nazikçe davranırken aslında onun kötülüğünü isteyebileceğini vurgulamaktadır.

 • 어린 아이 매도 많이 맞으면 아프다. /Orin ai medo mani macımyon apıda./

Küçük bir bebek fazla yumruk atarsa canı yanar.

Açıklama: Küçük kayıpların zamanla büyük kayıplara dönüşebileceğini vurgulamaktadır.

 • 업은 아기 삼년 찾는다. /Obın agi samnyon çannında./

Sırtında taşıdığı çocuğu 3 yıl aramak.

Açıklama: Gereksiz bir telaş yüzünden çok kolay bulunacak bir eşyanın bulunamaması durumunda kullanılır.

Blog bölümümüzden diğer makalelerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca, Korece Nedir? ve Korece Yeminli Tercüme konulu makalemizi de incelemenizi tavsiye ederiz. Korece atasözleri serimizin ikinci kısmını buradan okuyabilirsiniz.

Korece Yeminli Tercüme
Korece Yeminli Tercüme

Korece Yeminli Tercüme Nedir? Korece Nedir?

Korece Nedir?

Korece (한국어 / Hangugeo), Güney Kore ve Kuzey Kore’nin resmi dili olan bir Doğu Asya dilidir. Aynı zamanda dünya genelindeki Koreliler tarafından konuşulan bir dildir. Korece, özel bir alfabe olan Hangul (한글) ile yazılır. Hangul, Korece’nin yazım sistemi olarak 1443 yılında Kral Sejong yönetiminde geliştirilmiştir.

Korece, dilbilgisel olarak Japonca ve Çince gibi diğer Doğu Asya dillerinden farklı bir gramer yapısına sahiptir. Dilbilgisel cinsiyet yerine sosyal hiyerarşiye dayalı birçok dilbilgisel özelliğe sahiptir. Korece ayrıca özel bir hörgüçlü vurgu sistemine sahiptir ve bu vurgu sözcük anlamlarını değiştirebilir.

Korece’nin Kuzey ve Güney Kore arasında bazı farklılıkları vardır. Güney Kore’deki Korece, Kuzey Kore’dekine göre daha modernleşmiş ve yabancı kelimeleri daha fazla içermektedir. İki ülke arasındaki politik ayrılık nedeniyle, dilde değişiklikler ve farklılaşmalar meydana gelmiştir.

Korece, dünya genelinde popüler hale gelen Kore kültürü, müziği, dizileri ve filmleri sayesinde yabancılar arasında da ilgi görmüş ve öğrenilmeye başlanmıştır.

Korece Yeminli Tercüme Nedir?

Korece yeminli tercüme, bir metni Korece’den başka bir dile veya başka bir dilden Korece’ye çeviren profesyonel tercümanlar tarafından gerçekleştirilen resmi ve yasal olarak bağlayıcı bir çeviri türüdür. Yeminli tercüme, genellikle resmi belgelerin veya hukuki metinlerin çevirisinde kullanılır ve mahkemeler, hükümet kurumları, noterler, üniversiteler ve diğer resmi kuruluşlar tarafından talep edilen durumlarda gereklidir.

Bu tür tercümeler yeminli tercümanlar tarafından yapılır. Yeminli tercümanlar, çeviriyi yaptıkları metni anlıyor ve kaynak dil ile hedef dil arasında doğru ve güvenilir bir şekilde çevirebiliyor olmalıdırlar. Daha sonra tercüman, çevirdiği metni doğrulayan bir yemin veya beyan etme sürecini tamamlar. Bu beyan, tercümanın çeviriyi dürüstlük, doğruluk ve tarafsızlıkla gerçekleştirdiğini onaylamasını içerir.

Korece yeminli tercüme, evlilik belgeleri, doğum ve ölüm belgeleri, akademik transkriptler, resmi sözleşmeler, mahkeme kararları gibi belgelerin yasal olarak tanınmasını ve kabul edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu tür tercümeler, çeviri işleminin titizlikle ve yasal standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini belgelemek için önemlidir.

Ne Zaman ve Nerede Gerekli Olur?

Korece yeminli tercüme, çeşitli durumlar ve kurumlar tarafından talep edilebilir. İşte bu tür tercümenin gerektiği bazı örnekler:

Resmi Kurumlar ve Hükümet İşlemleri: Hükümet kurumları, göçmenlik işlemleri, vatandaşlık başvuruları, vize başvuruları gibi durumlarda resmi belgelerin Korece yeminli tercümesini talep edebilir.

Hukuki İşlemler: Mahkemelerde sunulacak belgeler, mahkeme kararları, yargı belgeleri, hukuki sözleşmeler gibi hukuki belgelerin çevirileri yeminli tercümanlar tarafından yapılır.

Eğitim ve Akademik Belge Tercümeleri: Yabancı ülkelerde eğitim almaya başvuran kişilerin akademik transkriptleri, diplomaları ve diğer eğitim belgeleri yeminli tercüme gerektirebilir.

Tıbbi Belgeler: Yurtdışında tıbbi tedavi veya sağlık hizmetleri alacak kişilerin tıbbi raporları, sağlık belgeleri veya reçetelerinin çevirileri yeminli tercüme olarak istenebilir.

Finansal Belge Tercümeleri: Banka belgeleri, finansal raporlar, vergi beyannameleri gibi mali belgelerin çevirileri yeminli tercümanlar tarafından yapılabilir.

Noter Onayı Gerektiren Belgeler: Noter onayı gerektiren belgelerin, yabancı dildeki versiyonları için yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler, noter tarafından onaylanmadan önce gerçekleştirilir.

İş Başvuruları ve Profesyonel Belgeler: Yurtdışında çalışmak veya eğitim almak isteyen kişilerin özgeçmişleri, iş başvuruları veya mesleki belgeleri yeminli tercüme gerektirebilir.

Yukarıdaki örnekler, Korece yeminli tercümenin neden gerekebileceğini göstermektedir. Her durumun gereksinimleri farklı olabilir, bu nedenle belge türüne ve kullanım amacına göre yeminli tercüme gerekliliği değişebilir.

Korece Çeviride Nelere Dikkat Edilmelidir?

Korece çeviri yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. İşte Korece çeviri yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler:

Kültürel Farklılıklar: Korece çeviride kültürel farklılıkları anlamak ve bu farklılıkları hedef dilin kültürüne uygun şekilde aktarmak önemlidir. İfadeler, atasözleri, gelenekler ve değerler gibi kültürel öğeler doğru bir şekilde çevrilmelidir.

Saygı Seviyesi: Korece, konuşulan kişinin yaşına, sosyal statüsüne veya ilişkinize bağlı olarak farklı saygı seviyelerini yansıtan dilbilgisel yapıları içerir. Doğru saygı seviyesini hedef dile yansıtmak önemlidir.

Alfabe ve Yazım Kuralları: Korece’nin Hangul adı verilen özel bir alfabe ve yazım sistemi vardır. Hangul harfleri doğru bir şekilde yazılmalı ve okunmalıdır. Özellikle çift ünsüz kümeleri ve vurgu, anlam farklılıklarına neden olabilir.

Dilbilgisi ve Cümle Yapısı: Korece’nin dilbilgisi yapısı, Türkçe veya diğer dillerden farklıdır. Doğru kelime sırası, zaman ifadeleri ve dilbilgisi kurallarına dikkat etmek gereklidir.

Teknik ve Uzmanlık Alanları: Eğer teknik, hukuki, tıbbi gibi özel alanlarda çeviri yapılıyorsa, terimlerin doğru ve kesin bir şekilde çevrildiğinden emin olunmalıdır. Bu tür alanlarda uzmanlık gerekebilir.

Metnin Anlamını Koruma: Çeviri yaparken metnin anlamını ve niyetini korumak önemlidir. Kelime çeviri yerine, metni anlayarak ve hedef dile uygun bir şekilde ifade etmek önemlidir.

Kısaltmalar ve Özel İfadeler: Korece’de sıkça kullanılan kısaltmalar veya özel ifadeler, hedef dile uygun şekilde aktarılmalıdır. Bu tür ifadeler, metnin anlamını etkileyebilir.

Dil Düzeyi ve Hedef Kitle: Çeviri yaparken hedef kitlenin dil seviyesini göz önünde bulundurmalısınız. Akademik, resmi, halka açık gibi farklı türdeki metinlere uygun bir dil kullanmalısınız.

Referans Kaynakları: Çeviri yaparken kaynaklara başvurmak, terimlerin ve ifadelerin doğru bir şekilde çevrildiğinden emin olmanıza yardımcı olabilir.

Kontrol ve Düzeltme: Çeviriyi tamamladıktan sonra mutlaka kontrol ve düzeltme yapmalısınız. Tercüme hatalarını düzeltmek ve dil akıcılığını sağlamak için zaman ayırmalısınız.

Korece çeviri yaparken doğru ve güvenilir bir çeviri sunabilmek için yukarıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir.

Korece Tercüme Ankara

Teklif Alın

Korece yeminli tercüme veya Korece ardıl tercüme ihtiyaçlarınız için tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmektir. Youtube kanalımızdan videolarımızı takip edebilirsiniz.

WhatsApp
Sorunuz mu var ?
Ankara Çeviri Bürosu
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?